Uddannelsens opbygning

Opbygning for holdstart 2018.
Uddannelsen er 2 årig.


Undervisningen starter april 2018 og har afsluttende eksamen i juni 2020. Undervisningen følger nedenstående beskrivelse.

07/08 april 2018 til slutningen af juni 2020:
Start på zoneterapi. (Incl. massage)

Holdet starter med en introduktionsweekend. Derefter følger;
Aftenhold: Mandage fra 17.30 til 22.30
Start på anatomi/fysiologi. Mandage fra 17.00 til 22.00. Modulopbygget undervisning. (struktur - se under anatomi/fysiologi) Kun en mandag pr. mdr.
2.halvår: Vi mindsker fokuset på zoneterapien, men får gæstelærere ind til delområder af den zoneterapeutiske behandling. Samtidig skal der laves 50 dokumenterede behandlinger.
Du skal have 1.hjælp, klientpsykologi og faget Kost, vitaminer og mineraler.

3.halvår:
Zoneterapi og alternativ sygdomsforståelse. Mandage fra 17.30 - 22.30

Klientpsykologi: Weekender og enkelte aftener. Undervisningen er modulopbygget.


Anatomi/fysiologi - tirsdage fra 17.30 - 22.00.(Som på 1. år.) Afsluttes.

Start på patologi/farmakologi i 2019. Samme struktur som for anatomi/fysiologi. Afsluttes med eksamen.

Weekend, samt enkelte aftener med "Klinikstart". Regler og love, bogføring og meget andet.

I alt 916 undervisningstimer.

Vi tager forbehold for ændringer.


Nyheder

Muskulær Zoneterapi del 1

Muskulær Zoneterapi Del 1. Tag hul ...
Tæerne som forstørrelsesglas

Tæerne er endnu mere fasciner ...