Uddannelsesplan

  • 360 timers undervisning i zoneterapi
  • 40 timers undervisning i massage
  • Undervisning i anatomi/fysiologi svarende til 200 timer
  • Undervisning i sygdomslære svarende til 100 timer
  • 70 timers undervisning i Psykologi
  • 45 timers undervisning i kost, vitaminer og mineraler
  • 5 timers undervisning i Bach`s blomstermedicin
  • 30 timers undervisning i Klinikopstart
  • 6  timers undervisning i 1.hjælp
  • 50 timers dokumenterede behandlinger
​I alt 906 timer.


​"Jeg bor i Skanderborg og valgte Dit Alternativ, fordi det var den mest omfattende uddannelse, og fordi lærerne var engagerede, veluddannede og alsidige. Undervisningen foregik i små hold, hvor der var tid til personlig hjælp til alle på holdet
Jeg har aldrig fortrudt køreturen til Odense :-) “
Yvonne Grydehøj


 

Uddannelsesplan for første år.

Introduktionskursus. Vi starter med en weekend, der har til formål at orienterere dig om uddannelsen i sin helhed. Her får du mulighed for at stifte bekendtskab med dine undervisere, bliver orienteret om de enkelte fag, om zoneterapiens historie, om skolens historie, samt selvfølgelig prøver både at modtage og at give zoneterapi. Du vil møde dine fremtidige medstuderende, samt møde repræsentanter for FDZ - Forenede Danske Zoneterapeuter.

Almen indføring i zoneterapien. 
Vi starter blidt med en indføring i zoneterapiens udvikling og grundlæggende forståelsesramme. Du skal lære om fodens evne til at spejle kroppen. Hurtigt lærer du teknikker, der allerede fra starten vil kunne overraske dig med sine virkninger.

Muskulær Zoneterapi og massage.
Her trænes du i brugen af dine hænder som redskaber for behandling og diagnose. Samtidig udvikles dine hænders følsomhed og din forståelse for muskler og problemer i disse. Du lærer unikke teknikker, der med sine virkninger hurtigt vil blive en fundament i din fremtidige behandling.

Systembehandlinger.
Systembehandlingerne sætter rammer om en behandling. Den skal være med til at hjælpe dig i indlæringen af zoner og teknikker - samt skaber et naturligt bindeled mellem anatomi/fysiologi og zoneterapien.

Uddannelsesplan for andet år

Året indledes med en periode med mindre fokus på selve zoneterapien. Vi fordyber os i temaer og samtidig skal du lave minimum 50 dokumenterede behandlinger, så du fortsat bliver holdt til ilden. Ellers skal du have 1.hjælp og faget Kost, vitaminer og mineraler. Du skal selvfølgelig have indblik i ernæringens muligheder for at supplere din behandling.

Derefter følger Meridianlæren.

Meridianlæren er grundpillen i den kinesiske forståelse af mennesket, samt i udviklingen af sygdom. Den er hvad bogstaver er for det skrevne ord! Vi har tolv hovedmeridianer, hvis formål det er at føre nærende og opretholdende energi rundt i kroppen. Denne energi kan komme i ubalance, hvilket kan føre til symptomer. Meridianerne indlæres og gøres til paratviden.

Klientpsykologi.

Så bliver det tid til klientpsykologien. Du skal snart til at møde "rigtige" klienter i undervisningen, så der forestår et arbejde med øvelser, træning og selvforståelse. Dette for at styrke din forståelse for dine klienter og dig selv og dermed øge din faglige sikkerhed.

TKM - Traditionel Kinesisk Medicin, - østens principper.

Traditionel Kinesisk Medicin er en forståelsesmodel, der rækker meget længere end den vestlige. Det er i denne viden grundbegrebet balance virkelig får sin betydning. Det er her du føres mod den egentlige forståelse for, samt udøvelse af zoneterapien, sådan som den vægtes på denne skole.

Klinikstart.

Det er også i den sidste del af uddannelsen hvor dette fag bliver introduceret.

Hovedopgave:

Det er samtidig i den sidste del af uddannelsen at der skal laves hovedopgave. Dette skriftlige projekt laves over en udvalgt klient. Projektet skal synliggøre dine overvejelser, samt brugen af den tilegnede viden fra uddannelsen.

Efter 606 undervisningstimer afsluttes der naturligvis med eksamen.


Nyheder

Muskulær Zoneterapi del 1

Muskulær Zoneterapi Del 1. Tag hul ...
Tæerne som forstørrelsesglas

Tæerne er endnu mere fasciner ...