Optagelsesbetingelser

Aldersgrænse for optagelse er 23 år.

Desuden kræves der som minimum 9 års skoleerfaring, erhvervserfaring, herunder gælder også humanitært arbejde, højskoleophold, foreningsarbejde og andet frivilligt arbejde.

Inden du optages på zoneterapeutuddannelsen afholder vi en personlig samtale indeholdende gennemgang af uddannelsen, samt erhvervsmuligheder efter endt uddannelse.

Tilmelder du dig herefter, underskriver vi en samarbejdsaftale.

Mod dokumentation kan der gives merit for deltagelse i undervisning og eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære såfremt følgende uddannelser er gennemført:
Læge, sygeplejerske, jordemoder, plejehjemsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut, kiropraktor, tandlæge, radiolog.

Vi kræver en helhjertet indsats og motivation. Til gengæld får du undervisere med stor kompetence og undervisning på højt niveau. Vores mål er jo at gøre dig til en kompetent og professionel zoneterapeut.

Skolelederne

Claus Schultz og Christian Slot


Nyheder

Muskulær Zoneterapi del 1

Muskulær Zoneterapi Del 1. Tag hul ...
Tæerne som forstørrelsesglas

Tæerne er endnu mere fasciner ...