Udd. Plan

Uddannelsesplan for første del

Uddannelsen starter med en introduktionsweekend. Der bliver du introduceret for uddannelsens enkelte fag og møder dine undervisere. Derudover bliver du undervist i de basale ting om massage; historie, teori, enkle greb osv. Du vil både give og modtage massage inden weekenden er omme. Det forventes, at det der er blevet undervist i, bliver trænet til gangen efter.

På første del af uddannelsen er det primært "vestlig" forståelse af kroppen vi arbejder med. Her fokuseres der på musklernes beliggenhed, funktion og hvilke lidelser, de enkelte muskler er involveret i, samt selvfølgelig hvordan man løsner de spændte muskler.

Efterhånden som uddannelsen skrider frem, vil du få bygget flere og flere muskler på. Samtidig med at dit kendskab til muskler øges vil dine evner til at finde og mærke spændte muskler blive trænet. Du vil samtidig blive introduceret til flere og flere massageteknikker og greb, så du til sidst har en bred vifte af muligheder for at behandle de muskulære problemer, du møder på klinikken - kort sagt - får flere muligheder for at løse det samme problem.

Fra slutningen af første del og resten af uddannelsen vil vi ind imellem beskæftige os med temaer, eksempelvis massage af børn, diskusprolaps, nakkeproblemer, løbeskader, behandlinger på virksomheder m.m.

For at underbygge den teoretiske viden, vil der være en del praktik. Der vil flere gange i forløbet komme folk udefra til "superviserede behandlinger" på skolen.

Uddannelsesplan for anden del

På anden del af uddannelsen vil vi fordybe os i den traditionelle kinesiske forståelse af kroppen (TKM). Det vil sige at en spænding ikke nødvendigvis bare er en spændt muskel, men et signal fra en energiubalance.

Du vil blive undervist i de 5 elementer, meridianforløb og traditionel kinesisk sygdomsforståelse. Du vil få en forståelse af hvordan man bruger spændte muskler til at stille en TKM diagnose og hvordan man afbalancerer de involverede meridianer ved brug af massage, suppleret med akupressur punkter.

Du vil lære at massere meridianerne for at styrke klientens immunforsvar, fordøjelse m.m. Den østlige forståelse giver dig mulighed for at lave behandlinger, der går dybere og er mere kraftfulde end ved almindelig fysiurgisk massage.

Der vil på uddanelsen blive suppleret med zoner og akupressurpunkter, hvor det er relevant.
 


Nyheder

Muskulær Zoneterapi del 1

Muskulær Zoneterapi Del 1. Tag hul ...
Tæerne som forstørrelsesglas

Tæerne er endnu mere fasciner ...